Ze zasedání Zastupitelstva města - 23. května 2013

Ze zasedání Zastupitelstva města - 23. května 2013

24. 5. 2013 - Jan Louka, DiS.
23. května se v Klubu Střelnice konalo XXVI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf.

Prvním projednávaným bodem byl návrh na uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky u ul. 5. května (bývalá školní zahrada), o které měla zájem společnost ZEMBA Vysoké Mýto, a.s. za účelem výstavby obchodního centra Kaufland. K tomu proběhla téměř dvouhodinová diskuse veřejnosti, zástupců spol. ZEMBA, Kauflandu a členů zastupitelstva. Návrh získal při hlasování pouhých šest hlasů zastupitelů a nebyl tedy schválen.
Schválena byla směna pozemků se společností ZANDERBERG Trade s.r.o. (u Blatenské ul.), prodej pozemků u Dlouhé ul. (na „Gerhusce“), pořízení změny územního plánu pro pozemky mezi Raisovou a Jarošovou ul. (ze současného funkčního využití – „komerce, sklady, prodejní sklady“ na navrhované funkční využití – „obytná zástavba nízkopodlažní“).
Zastupitelstvo rozhodlo stáhnout areál rekreačního rybníka Mašíňák z prodeje. Město nechalo vypracovat studii využití areálu pro volnočasové aktivity obyvatel a chce vyhledat vhodný dotační titul, aby se plány v následujících letech mohly realizovat. Místostarosta J. Poláček předložil zprávu o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s., Severočeské vodárenské společnosti a. s. i výroční zprávu Nadačního fondu Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za loňský rok. Na návrh ekonomického odboru byl zrušen peněžní fondu „Fondu rozvoje bydlení Varnsdorf“, z kterého už od roku 2004 nejsou poskytovány půjčky a čekalo se jen na doběhnutí všech dlužných částek.

Celé usnesení je k nahlédnutí zde:
http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/zastupitelstvo-mesta/usneseni_zm/usneseni-z-xxvi-zasedani-zastupitelstva-mesta-varnsdorf.html

Diskusní fórum bylo uzavřeno, už není možné přidávat příspěvky!
 
Diskusní fórum
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.