Zdravotní středisko v Lesní ulici dostane nový kabát

Zdravotní středisko v Lesní ulici dostane nový kabát

18. 4. 2018 - DiS. Tomáš Secký
Do letošního rozpočtu zahrnulo město Varnsdorf rozsáhlou rekonstrukci zdravotního střediska v Lesní ulici.

Varnsdorf ▪ Objekt zdravotního střediska byl postaven jako budova občanské vybavenosti sídliště v ulici Lesní a Karolíny Světlé na začátku devadesátých let. Stavba se třemi vchody byla, jenž byla postavena moderní technologií výstavby nabízela sedm nebytových prostor. V současné době ve zdravotním středisku sídlí ordinace stomatologie, gynekologie, oční oddělení a obvodní lékaři.

Naplánována je kompletní rekonstrukce pláště budovy, včetně výměny oken a malířských prací, zateplení střechy a nové fasády. To vyjde zhruba na osm a půl milionu korun. Město Varnsdorf navíc získalo v dotačním programu Životního prostředí dotaci, jenž pokryje 40 % z uznatelných nákladů. Stavební úpravy zlepší tepelně technické parametry celé budovy. V rámci úprav došlo již v březnu k výměně dřevěných oken v havarijním stavu za nová plastová s izolačním dvojsklem. Meziokenní vložky byly navíc nahrazeny vyzdívkou. Výměna oken omezila provoz ordinací pouze dočasně. Lékaři si po dohodě s městem Varnsdorf vybírali řádnou dovolenou. Ordinace tak byly zavřené maximálně týden, některé deset dní.

Jakmile to počasí dovolí, začnou venku práce na fasádě a zateplení střechy. Ta bude zateplena pomocí polystyrenové izolace a opatřena střešní fólií. Pro zachování architektonického vzhledu byla po konzultaci s městským architektem zvolena varianta systému zateplení objektu minerálními izolačními deskami obloženými cementovláknitými deskami na hliníkovém roštu.

Práce, které začaly už na začátku letošního roku, budou pokračovat až do konce května. Dojde tak k zlepšení provozních podmínek užívání budovy.

Tomáš Secký