Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2021, hospodařit se bude s 450 miliony

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2021, hospodařit se bude s 450 miliony

28. 1. 2021 - +DiS. Tomáš Secký
Zastupitelstvo města Varnsdorf téměř po hodinovém jednání na svém 16. zasedání dne 28. ledna schválilo rozpočet města Varnsdorf pro rok 2021. Hospodařit se bude téměř s 450 miliony korun.

Podzim loňského roku se nesl tradičně ve znamení sestavování návrhu městského rozpočtu. Vypracování návrhu, kterým se vedení města začalo zabývat na začátku října 2020, vycházelo z podkladů a žádostí jednotlivých odborů městského úřadu, vedení města, organizací zřízených městem a dalších příjemců. Radnice také vzala v úvahu podněty obyvatel. Již tradičně zastupitelé absolvovali seminář, na kterém se zhotovila finální podoba návrhu rozpočtu pro rok 2021.

Schválení rozpočtu předcházela téměř hodinová debata mezi zastupiteli. Nakonec však návrh rozpočtu prošel bez úprav. Město Varnsdorf má na tento rok naplánované výdaje ve výši 449 577 292 korun. Předpokládané příjmy by měly dosáhnout výše 345 672 626 korun. Schodek mezi příjmy a výdaji činí 103 904 666 korun a bude kryt přebytky finančních prostředků z minulých let. Jde o prostředky investičních a neinvestičních dotací na akce, které město hradilo ze svého rozpočtu a dotační prostředky obdrželo až na konci minulého roku, případně finanční prostředky akcí, které započaly a jejich realizace pokračuje v roce letošním. Město je však v dobré finanční kondici. Na svých účtech má rezervu přes 200 milionů korun a nemá žádné závazky vůči bankám.

Na celoplošné a běžné opravy komunikací se v rozpočtu počítá s částkou téměř šestnáct milionů korun. Další etapou rekonstrukce by měla projít část ulice Karlova. Dalších sedm milionů je vyčleněno na chodníky. Realizovat se bude také nové parkoviště v ulici Karolíny Světlé. Sedm milionů korun je vyčleněno na další etapu výměny veřejného osvětlení. S investicemi se počítá také do kultury. Na vyhlídku Hrádek je v rozpočtu připraveno kromě 24,5 milionů na rekonstrukci hlavní budovy také 6 milionů na rekonstrukci terasy. Pokračovat se bude také v záchraně Červeného kostela, kde je vyčleněno téměř 5 milionů korun na realizaci sociálního zařízení, přípojek, osvětlení a podlah. Je tak jasné, že letošní rok bude i přes pandemii koronaviru bohatý na investice. Detailní rozpis rozpočtu je k nahlédnutí zde.

Pro přijetí návrhu rozpočtu pro rok 2021 bylo devatenáct z dvaceti přítomných zastupitelů. Jedna zastupitelka byla proti, jedna byla ze zasedání omluvena. I přesto, že schválení rozpočtu patří mezi nejdůležitější bod jednání, online přenos sledovalo v maximální chvíli pouze sedmadvacet uživatelů.