Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2018, Varnsdorf bude hospodařit s 375 miliony

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2018, Varnsdorf bude hospodařit s 375 miliony

Zastupitelstvo města Varnsdorf schválilo na svém lednovém zasedání rozpočet města pro letošní rok.

Varnsdorf ▪ Poslední týdny uplynulého roku se nesly ve znamení sestavování návrhu rozpočtu. Vypracování návrhu vycházelo z pokladů a žádostí jednotlivých odborů městského úřadu, vedení města, organizací zřízených městem a dalších příjemců. Radnice také vzala v úvahu podněty obyvatel města a některé z nich do rozpočtu zapracovala. Zastupitelé navíc absolvovali seminář, na kterém se zhotovila finální podoba návrhu rozpočtu pro letošní rok.

Schválení rozpočtu bylo bezesporu nejdůležitějším bodem programu prvního zasedání zastupitelstva v letošním roce. Ale ani to nepřimělo občany města Varnsdorf, aby se dostavili do Studentského centra Střelnice, kde se zasedání konají.

Varnsdorf má na tento rok naplánované výdaje ve výši 375 081 500 korun. Předpokládané příjmy by měly dosáhnout 322 062 400 korun. Schodek mezi příjmy a výdaji činí 53 019 100 korun a bude kryt přebytky finančních prostředků z minulých let. Jedná se především o prostředky investičních a neinvestičních dotací na akce, které město hradilo ze svého rozpočtu a dotační prostředky obdrželo až na konci minulého roku, případně finanční prostředky akcí, jež započaly v minulém roce a jejich realizace pokračuje v roce letošním.

„Jak jsem v minulosti zmiňoval, nechceme město zadlužovat,“ říká starosta města Ing. Stanislav Horáček. „Snažili jsme se sestavit rozpočet se vší vážností a s péči hospodáře. Je to ambiciózní rozpočet ohledně investic a uvidíme, jestli se nám podaří všechny zrealizovat,“ doplnil.

„Žijeme v době poměrně spokojené pro hospodaření města Varnsdorf. Jsme město bez dluhů, kde se pokrývají potřeby bez větších konfliktů a v dostatečné míře. Za finanční výbor doporučujeme, aby zastupitelstvo přijalo rozpočet v této předložené podobě,“ zmínil stanovisko za finanční výbor Ing. Jaroslav Draský.

„Budu hlasovat proti jako každý rok. Opět to je vyvyšování fotbalistů nad ostatní sportovce. Je to jediný důvod a pro mě docela důležitý,“ nesouhlasila s návrhem rozpočtu Lenka Juricová. Proti nakonec hlasoval také Martin Louka, který svůj komentář k návrhu rozpočtu ale nepřipojil. Z dvaceti přítomných zastupitelů tak bylo osmnáct pro, dva proti.

Ti, kteří se nemohli zasedání zúčastnit, ale měli o jeho průběh zájem, mohli i tentokrát sledovat online video přenos, jehož záznam je k vidění na YouTube Město Varnsdorf, nebo na webových stránkách města Varnsdorf.

Tomáš Secký
tiskový mluvčí