Zastupitelstvo rozdělilo dotace mezi sportovce

Zastupitelstvo rozdělilo dotace mezi sportovce

24. 3. 2023 - Tomáš Secký, DiS.
Zastupitelstvo na svém březnovém zasedání rozhodlo o poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2023 v rámci Koncepce podpory sportu.

Koncepce podpory sportu je zaměřena na podporu dětí a mládeže do 19 let. Celkem bylo rozděleno 1 816 187 korun. Z této částky budou částečně hrazeny provozní náklady sportovních a volnočasových klubů, materiální vybavení či závody. Požadavky subjektů převyšovaly možnosti alokované částky. Z toho důvodu došlo k úpravě rozpočtu tak, aby žadatelům mohla být poskytnuta dotace v požadované výši. Celkem bylo podpořeno 15 subjektů.

Dokumenty

 Seznam poskytnutých dotací pro rok 2023 - PDF