Zastupitelé rozhodovali o osudu školky v Západní ulici, výstavba se prodraží

Zastupitelé rozhodovali o osudu školky v Západní ulici, výstavba se prodraží

13. 12. 2022 - Tomáš Secký, DiS.
Jednu z největších investičních akcí města posledních let doprovází od samotného začátku řada problémů. Výstavba nové mateřské školy v Západní ulici se znovu prodraží.

Moderní, po architektonické i energetické stránce velmi povedená mateřská škola vyrůstající nedaleko sportovní haly měla být chloubou nejen města, ale celého regionu. Jenže stavbu, která začala na podzim roku 2020, doprovází řada problémů. Zpočátku stavební práce pozdržela nejen pandemie koronaviru, která zasáhla celý svět, ale také přeložka páteřního horkovodu, která musela být vlivem klimatických podmínek realizována o několik měsíců později, než bylo plánováno. Už tehdy bylo jasné, že objekt nebude možné dostavět za původní cenu. Stavební materiál letěl raketově vzhůru a město muselo cenu díla navýšit o téměř sedm milionů korun.

Další negativní dopad na průběh realizace má válečný konflikt na Ukrajině. Opětovný nárůst cen stavebního materiálu, pohonných hmot, nedostatek pracovní síly ze zahraničí a vysoká inflace školku opět výrazně prodraží. Zhotovitelská firma požádala město o navýšení částky a prodloužení termínu dokončení. „Na stole jsou dvě varianty zvýšení ceny. Buď osekaná verze, která ale zachová funkčnost stavby, nebo podle původního projektu. První možnost by znamenala navýšení o 13 milionů bez daně, druhá o 16,“ řekl starosta Jan Šimek před jednáním zastupitelstva. V obou variantách nejvyšší nárůst finančních prostředků představují speciální bezrámová okna a dveře, která vyjdou na několik milionů.

„Možností také je, že si budeme trvat na původní ceně. V tu chvíli by nám stavební firma řekla, že končí,“ dodal Šimek. V takovém případě by bylo nutné stavbu zakonzervovat a hledat nového zhotovitele. To by ale ohrozilo čerpání dotace, jejíž podmínky by při takovém prodloužení termínu dokončení nebylo možné splnit. Zastupitelé nakonec přistoupili k úspornější variantě a schválili dodatek ke smlouvě ve výši třináct milionů korun bez DPH s prodloužením termínu dokončení stavby do 30. září příštího roku.