Zapojte se do strategie rozvoje cestovního ruchu města Varnsdorf

Zapojte se do strategie rozvoje cestovního ruchu města Varnsdorf

23. 6. 2022 - Ing. Lukáš Vébr
Místní akční skupina Český sever zpracovává pro město Varnsdorf novou strategii rozvoje cestovního ruchu. Dokument bude navazovat na předchozí strategii k roku 2017 a bude sloužit jako metodický nástroj pro střednědobou budoucnost se zaměřením na přínos cestovního ruchu pro lokální ekonomiku.

Hlavním cílem strategie bude stanovení priorit pro turistiku, cestovní ruch a jejich napojení na aktivity živnostníků a podnikatelů ve městě. Také budou nově zmapovány aktuální příležitosti, které Varnsdorf a jeho blízké okolí nabízí.

Buďte součástí strategie

Zájemci, kteří by měli zájem se do tvorby strategie zapojit (zejména poskytovatelé služeb), se mohou do 15. července 2022 přihlásit jako partneři na webu http://www.dovarnsdorfu.eu, čímž získají možnost do dokumentu zapracovat svou nabídku a aktivity.