Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd

6. 1. 2006 - +DiS. Jan Louka
Rodiče, nezapomeňte na zápis svých dětiček do 1. tříd.

ZÁPIS DĚTÍ
DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Zápis dětí do 1. ročníku základních škol
letos proběhne ve všech základních školách
ve Varnsdorfu

ve středu dne 8. února 2006
od 14 do 18 hodin

· K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou k letošnímu 31. srpnu věku šesti let.
· U zápisu je nutno předložit rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.
· Zápis na každé škole je předběžný. O zařazení žáka rozhodne ředitel školy.
· V případě, že se do některé školy dostaví více dětí, než je kapacita otevíraných tříd, bude rozhodnuto o zařazení žáka na jinou školu v souladu se školským zákonem a vyhláškou města o školských obvodech.

Zápis se uskuteční v těchto školách:
ZŠ Bratislavská
ZŠ Edisonova
ZŠ Náměstí E. Beneše
ZŠ Seifertova – zápis proběhne pouze na pracovišti v ul. Východní
ZŠ Karlova

· Děti narozené od 1. září do 31. prosince 2000 budou zapsány na žádost rodičů předběžně. O jejich přijetí bude rozhodnuto dodatečně.
· I ve školním roce 2006/2007 se počítá s otevřením jedné třídy s upraveným vzdělávacím programem v ZŠ Bratislavská.


Ředitelé základních škol ve Varnsdorfu