Zákaz vstupu do lesů se prodlužuje do března, výjimku tvoří dvě lesní cesty

Zákaz vstupu do lesů se prodlužuje do března, výjimku tvoří dvě lesní cesty

Rada města Varnsdorf se na své schůzi 25. ledna usnesla vydat nařízení týkající se zákazu vstupu do lesů mimo vyjmenované cesty do konce března.

Varnsdorf ▪ Koncem listopadu minulého roku se Šluknovským výběžkem prohnala vichřice Herwart, která způsobila nemalé škody. Především v lesních porostech došlo k vyvrácení, zlomení, zavěšení stromů nebo k narušení kořenového systému. Celková stabilita lesních porostů a hrozba pádů donutila Radu města Varnsdorf vydat nařízení, kterým se vyhlásil zákaz vstupu do lesů v celém správním obvodu na tři měsíce, tedy do konce ledna letošního roku.

Ještě, než došlo k odstranění důsledků řádění vichřice Herwart, prohnala se 18. ledna Šluknovským výběžkem vichřice Friederik, která má na svědomí další zlomy, vývraty a zavěšené stromy, jejichž odstranění si vyžádá delší dobu a práce budou pokračovat do letních měsíců. Situace tak veřejnosti stále neumožňuje bezpečný pohyb po lesích, proto Rada města Varnsdorf vydala další nařízení, které zakazuje zákaz vstupu do lesů do 31. března letošního roku, avšak s výjimkou mimo vyjmenované lesní cesty, kde se pohyb doporučuje se zvýšenou opatrností.

Lesní cesty, na něž se zákaz nevztahuje, jsou:

▪ Tolštejnská cesta (od Tolštejna k nádraží Jedlová), parcely č. 217 a 201/2 v k.ú. Jedlová a parcela č. 889/3 v k.ú. Rozhled.
▪ Cesta na Jedlovou (z Tolštejnské cesty na vrchol Jedlové), parcely č. 195, 194, 187, 189/1 a 190 v k.ú. Jedlová a parcela č. 787 v k.ú. Rozhled.

Nařízení z důvodu naléhavého obecného zájmu nabylo účinnosti 1. února a platí do 31. března letošního roku. V případě prodloužení termínu vás budeme včas informovat.

Tomáš Secký