Začíná rozsáhlá revitalizace sídliště v Západní ulici

Začíná rozsáhlá revitalizace sídliště v Západní ulici

10. 10. 2018 - +DiS. Tomáš Secký
Osm milionů korun z rozpočtu města jde do oprav veřejných prostor na sídlišti v ulici Západní.

První revitalizací sídliště Západní se začalo již v srpnu 2012. V tu dobu se zřídilo dětské hřiště, vybudovalo nové parkoviště v sousedství tenisových kurtů a rekonstruovaly se chodníky. V minulém roce se s rekonstrukcí chodníků pokračovalo podél silnice v ulici Západní a v neposlední řadě přišla na řadu obnova parkoviště uvnitř sídliště, které bylo v havarijním stavu. Proběhla demolice betonové zdi, došlo k odvodnění celého prostoru s následnou kompletní opravou povrchu včetně příjezdové komunikace. Ta byla navíc osazena vyvýšenými obrubníky, čímž došlo k zamezení parkování osobních aut na travnaté ploše.

V současné době přichází na řadu rozsáhlá rekonstrukce celého vnitrobloku. Akci, jenž vyjde město na osm milionu korun, bude realizovat společnost SaM silnice a mosty Děčín a.s. Předmětem zakázky je rekonstrukce stávající komunikace, která spojuje ulici Křižíkova s ulicí Západní. Budou zřízena nová parkovací šikmá stání po obou stranách téměř celé komunikace. Celkem 82 míst bude vytvořeno pomocí vegetační dlažby, dalších 7 parkovacích stání bude pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace vytvořeno pomocí betonové vibrolisované dlažby. Rekonstrukcí projdou také vnitřní chodníky a vznikne víceúčelová plocha pro dětské hřiště. Počítá se také s úpravou stávající zeleně. Obyvatelé sídliště se mohou také těšit na rekonstrukci veřejného osvětlení, svislých dopravních značek a městského mobiliáře.

Stavební práce, jež budou rozděleny na etapy, potrvají v závislosti na počasí do příštího roku. Radnice prosí obyvatele panelových domů o trpělivost a shovívavost během revitalizace. Věříme, že konečný výsledek bude stát za to.