Záchranka ve městě zatím nebude

Záchranka ve městě zatím nebude

4. 8. 2020 - Jiří Sucharda
Město Varnsdorf při žádosti o zřízení stanoviště záchranky vyčerpalo veškeré dostupné možnosti.

Jak jsme vás informovali v tisku, na webu i na jednání zastupitelstva, na základě nesčetných žádostí občanů a následné petice občanů město opětovně jednalo s představiteli Ústeckého kraje. Jednání probíhala jak oficiální cestou, tak i privátním jednáním s řadou představitelů ZZS a ÚK osobně. Osloveni byli politici, odborníci i úředníci. Jednání se vedla s některými radními ústeckého kraje, se zástupci záchranné služby, i s odborem zdravotnictví. Výsledkem dopisu 1. místostarosty města a následném osobním jednání starosty a místostarostky města byla žádost o zřízení stanoviště předložená Radě Ústeckého kraje.

Rada Ústeckého kraje, která zastupuje zřizovatele (ÚK), projednala na svém zasedání 22. července žádost města Varnsdorf podpořenou peticí občanů. Z výsledku jednání Rady ÚK vyplynul závěr, že Ústecký kraj neplánuje rozšíření počtu výjezdových stanovišť zdravotnické záchranné služby na území kraje.

V odpovědi, kterou ten samý den zaslal vedoucí odboru zdravotnictví, je uvedeno, že: “ZZS ÚK zabezpečuje poskytování přednemocniční neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života, na celém svém území a to včetně spádové oblasti Varnsdorfska, plně v souladu se zněním zákona o záchranné službě. Je dodržována dojezdová doba do 20 minut na místo události od okamžiku převzetí pokynu k výjezdu posádky ZZS k pacientovi, a to až na nečetné výjimky, které zákon připouští. Výše zmiňovaná služba je poskytována v souladu s Plánem pokrytí zemí ÚK výjezdovými základnami ZZS, jehož aktualizaci na podzim schválily Bezpečnostní rada kraje, ministerstvo zdravotnictví a následně rada ústeckého kraje.

Kraj na počátku roku zareagoval na situaci ve zdravotnictví ve Šluknovském výběžku a to posílením kapacit výjezdových základen ZZS. V Rumburku byla základna posílena o jednu posádku rychlé zdravotnické pomoci s režimem provozování 24h a ve výjezdové základně v České Kamenici bylo zabezpečení posádky rychlé zdravotnické pomoci rozšířeno z 12h režimu na celodenní 24h provoz.

V závěru odpovědi Ing. Petr Severa uvádí (citace):“Pokud by přeci jen kraj v budoucnosti uvažoval o rozšíření počtu výjezdových základen ZZS, byly by pravděpodobně jako první upřednostněny lokality, které svojí povahou a současnou dostupností ZZS mají před Varnsdorfem prioritu (tam, kde je dostupnost ZZS v současné době zajištěna téměř srovnatelně, resp. hůře než v lokalitě Varnsdorfu – např. Štětí apod.)."

Jelikož Rada kraje je nejvyšší orgán, který ve věci zřízení stanovišť ZZS může rozhodnout, nezbývá nám než počkat jak bude vypadat složení Rady Ústeckého kraje po podzimních volbách, dát radním určitý čas na seznámení se s jejich novými právy a povinnostmi a následně naší žádost znovu zopakovat.
JS