Začala výstavba nového parkoviště mezi panelovými  domy ve Východní ulici

Začala výstavba nového parkoviště mezi panelovými domy ve Východní ulici

23. 10. 2020 - Tomáš Secký, DiS.
Ve vnitrobloku mezi panelovými domy ve Východní ulici začala avizovaná výstavba nového parkoviště pro téměř čtyřicet vozidel. Do provozu by mělo být uvedeno do konce letošního roku.

Největší problém s parkovacími místy ve městě je u panelových domů ve Východní ulici. Stálý nárůst automobilů přesahuje kapacitní možnosti přilehlých parkovacích míst v okolí. Majitelé vozidel tak většinou parkují přímo v křižovatkách nebo na místech označených žlutou čarou. Často tak brání například vývozu komunálního odpadu, či průjezdu složek IZS.

Avizovaná výstavba, která měla začít na jaře letošního roku, se kvůli administrativním úkonům pozdržela, a proto stavební práce začaly až nyní. „Došlo k odstranění asfaltové vrstvy stávajících parkovacích míst včetně obrub a začaly nutné zemní práce spojené s výstavbou,“ řekl starosta města Roland Solloch. Na pozemku, kde bude část nového parkoviště, došlo k pokácení jednoho kusu smrku. O zeleň vnitroblok ale nepřijde. V rámci projektové dokumentace se počítá s výsadbou živého plotu kolem celého parkoviště včetně výsady další zeleně u vjezdu na komunikaci.

Navrhované parkoviště bude mít kapacitu 38 parkovacích míst včetně dvou míst pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. „Výstavba parkoviště vyjde městský rozpočet přes dva miliony korun včetně DPH,“ upřesňuje Solloch. Konstrukční vrstvu parkoviště bude tvořit dlažba umožňující vsakování vody.

Stavební práce na základě výběrového řízení provádí společnost SaM Silnice a mosty Děčín a.s. za částku 2 100 000 korun. Hotovo by mělo být ještě do konce letošního roku.

Fotogalerie