XXXIV. zasedání zastupitelstva online

XXXIV. zasedání zastupitelstva online

26. 4. 2018 - DiS. Tomáš Secký
Zde můžete sledovat video přenos ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná 26. dubna 2018 od 15.00 hodin.

Internetovou konektivitu pro online přenos zajišťuje sdružení VDF Free.
Pozvánku na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf naleznete na této adrese.

Program XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 26. dubna 2018 
od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 3814/22 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej p. p. č. 947/1 a p. p. č. 948 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 6234/33 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 74/5 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na zrušení usnesení
1.06 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé  
3.01 Pravidelná roční zpráva Jednotky Sboru dobrovolných hasičů za rok 2017
3.02 Nabytí nemovitostí – soubor 39 bytových jednotek v č. p. 2761 na p. p. č. 6204/7 v k. ú. Varnsdorf do vlastnictví města
4. Finanční záležitosti
4.01 Závěrečný účet města za rok 2017 a schválení účetní závěrky 2017
4.02 Přehled plnění příjmů a výdajů k 31.03.2018
4.03 Vyjádření k nabídce odkupu akcie od Okresní hospodářské komory Ústí nad Labem
4.04 Odpis daňových pohledávek (na vědomí)
4.05 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2018
4.06 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2018  
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr