XXXIII. zasedání zastupitelstva online

XXXIII. zasedání zastupitelstva online

22. 3. 2018 - +DiS. Tomáš Secký
Zde můžete sledovat video přenos ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná 22. března 2018 od 15.00 hodin.

Internetovou konektivitu pro online přenos zajišťuje sdružení VDF Free.
Pozvánku na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf naleznete na této adrese.​

Program XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 22. března 2018 
od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/53 a p. p. č. 4306/23 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej objektu na p. p. č. 1010/2 a p. p. č. 1010/2 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
1.04 Zajištění financování akce „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé  

3.01 Poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2018 v rámci Koncepce podpory sportu 
3.02 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2017 
4. Finanční záležitosti   
4.01 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2018
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr