XXXII. zasedání zastupitelstva online

XXXII. zasedání zastupitelstva online

21. 2. 2018 - +DiS. Tomáš Secký
Zde můžete sledovat video přenos ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná 22. února 2018 od 15.00 hodin.

Internetovou konektivitu pro online přenos zajišťuje sdružení VDF Free.
Pozvánku na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf naleznete na této adrese.

Program XXXII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 22. února 2018 
od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 1967/2 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 894 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.03 Uzavření Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „A. Jiráska - výstavba vodovodu, dešťové kanalizace a rekonstrukce splaškové kanalizace“
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé  
3.01 Volba přísedícího u soudu
3.02 Projekt Koukáme se k sousedům
3.03 Zastoupení města v obchodní společnosti 
4. Finanční záležitosti   
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr