Vzpomínka na významného varnsdorfského občana

Vzpomínka na významného varnsdorfského občana

7. 2. 2006 - +DiS. Jan Louka
U příležitosti 145. výročí narození hudebního skladatele a pedagoga Bjarnata Krawce se 5. února 2006 konala vzpomínková akce, které se účastinili zástupci Lužických Srbů a vedení města.

Položeny byly květiny u hrobu Bjarnata Krawce a krátká vzpomínka na významného člověka, který žil a tvořil ve Varnsdorfu, zazněla v podání starosty města Ing. Josefa Poláčka a také člena prezidia Domowiny dr. Pětra Brězana.
V roce 1945 se na pozvání české vlády Bjarnat Krawc uchýlil do Varnsdorfu. Tady se čile účastnil kulturní a osvětové činnosti a také napsal svou poslední kompozici - klavírní epizodu pro dvě ruce "Být či nebýt". Byl poctěn čestným občanstvím města a po jeho smrti byla ulice, v níž bydlel, nazvána jeho jménem.
rm