Výzva vlastníkům kulturních památek v ORP Varnsdorf - 2023

Výzva vlastníkům kulturních památek v ORP Varnsdorf - 2023

14. 2. 2023 - Tomáš Secký, DiS.
Ministerstvo kultury ČR rozhodlo po kladných ohlasech z minulých let o opětovném vyhlášení dotačního programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností", ORP 2023.

Finanční podpora z tohoto programu je určena na podporu obnovy kulturních památek, které se nalézají mimo památkově chráněná území a jsou zapsány v registru kulturních památek ČR. Podpora z tohoto programu má dosáhnout zejména tam, kde to dosud stejně účelným a efektivním způsobem neumožňovaly jiné programy MK a zároveň má prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností kompenzovat zvýšené náklady vlastníků na opravy a údržbu KP.

Program je realizován jednokolově a město Varnsdorf přijímá žádosti o poskytnutí příspěvku do 28. února 2023. Žádost se podává na formulářích, které jsou k vyzvednutí na oficiálních internetových stránkách MK ČR, (ZDE) nebo na Odboru správy majetku města Varnsdorf, kancelář č. 44 u Milana Hanouska, kde je též možné získat všechny potřebné informace o tomto programu. Podmínkou žádosti je vlastnictví objektu a vydané závazné stanovisko oddělení st. p. péče OSMI MěÚ Varnsdorf, vydané na předmětné stavební nebo restaurátorské práce.