Vyjádření města Varnsdorf k problematice hovězího masa

Vyjádření města Varnsdorf k problematice hovězího masa

Na základě častých dotazů od občanů směrem k městu Varnsdorf zveřejňujeme vyjádření týkající se problematiky hovězího masa z Polska.

S přibývajícími dotazy od občanů směrem k městu Varnsdorf ohledně hovězího masa z problémových polských jatek sdělujeme, že nejsme kompetentní nastalou situaci řešit. Celou záležitost řeší Státní veterinární správa, která na svých webových stránkách zveřejňuje výsledky kontrolních šetření a další důležité informace. V případě dalších dotazů se, prosím, obracejte na Státní veterinární správu.