Vyhlášení konkurzů

Vyhlášení konkurzů

19. 2. 2012 - Jiří Sucharda
Novela školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání přinesla s účinností od 01.01.2012 změnu ve funkčním období ředitelů škol a školských zařízení, která od 01.08.2012 spočívá ve jmenování ředitelů na dobu určitou 6 let (§ 166 odst. 2 zákona).

Rada města Varnsdorf rozhodla, že jmenováním na funkční období 6 let budou předcházet výběrová řízení na ta místa ředitelů, kteří byli na svých pozicích k 01.01.2012 déle než 6 let, tak jak stanoví odst. 5, Čl. II Přechodných ustanovení výše zmíněného zákona.
Vedení města předpokládá účast stávajících ředitelů v konkurzech s navazujícími koncepcemi rozvoje škol a školských zařízení, které v budoucnosti posunou naše školství dopředu.
OŠKT

 

VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍCH ŘÍZENÍ

na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace (PDF)

Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín,
Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín,
Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín,
Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín. 

 

na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace (PDF)

Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428,
Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617,
Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180,
Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024,
Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757,
Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812.

 

na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace (PDF)

Dům dětí a mládeže Varnsdorf

 

pracovní místo ředitele příspěvkové organizace (PDF)

Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín