Veřejná výzva k podání nabídek na pronájem objektu Autobusové stanice č. p. 3537

Veřejná výzva k podání nabídek na pronájem objektu Autobusové stanice č. p. 3537

16. 4. 2019 - +DiS. Tomáš Secký
Město Varnsdorf v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích v platné znění a dále v souladu se schváleným usnesením Rady města Varnsdorf č. 49/2019 ze dne 14.02.2019 vyhlašuje tuto výzvu k předložení nabídek za níže uvedených podmínek.

Podmínky

 Veřejná výzva k podání nabídek na pronájem objektu Autobusové stanice č. p. 3537 ve Varnsdorfu
Lhůta pro podání nabídek: 03.05.2019 do 10:00 hodin