Vedení města jednalo ohledně možnosti zřízení stanoviště ZZS ve Varnsdorfu

Vedení města jednalo ohledně možnosti zřízení stanoviště ZZS ve Varnsdorfu

24. 6. 2020 - +DiS. Tomáš Secký
Snahu občanů města o zřízení stanoviště zdravotnické záchranné služby (ZZS) ve Varnsdorfu podporuje také vedení města Varnsdorf. Starosta Roland Solloch a místostarostka Ladislava Křížová jednali na krajském úřadu v Ústí nad Labem.

Jednání se zúčastnili náměstek hejtmana pro zdravotnictví Stanislav Rybák, vedoucí odboru zdravotnictví Petr Severa, ředitel ZZS pro Ústecký kraj Ilja Deyl a náměstek ředitele ZZS Petr Bureš.

Důvodem návštěvy bylo předání a projednání petice občanů města Varnsdorf, kteří usilují o zřízení výjezdové stanice ZZS ve Varnsdorfu. Vedení města zároveň vyjádřilo podporu a nabídlo pomocnou ruku při případném zřízení stanoviště – ať vhodnými prostory např. v Nemocnici Varnsdorf, nebo spolufinancováním.

Zároveň bylo všem přítomným vysvětleno, že k zřízení jednoho výjezdového stanoviště, jenž má fungovat dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu, je potřeba ideálně deset osob (minimálně osm). Z toho pět řidičů a pět záchranářů, kteří jsou pro práci ZZS plně kvalifikováni. „Pro zřízení varnsdorfského stanoviště je potřeba sehnat alespoň osm kvalifikovaných lidí, a to při nedostatku lékařů v celé republice bude největší problém,“ řekl starosta Roland Solloch.

Ve Šluknovském výběžku jsou aktuálně dvě výjezdové stanice ZZS. Jedna v Rumburku, druhá ve Velkém Šenově. „V našem kraji jsou místa pro zřízení ZZS nezbytně nutná a místa tzv. vhodná. Varnsdorf, díky výjezdovému místu v Rumburku a dojezdovým časům do 20 minut bez obtíží, patří do kategorie "vhodné" místo. Nicméně rozšiřování stanovišť i v místech "vhodných" jsou k diskuzi a projednávání,“ vysvětlil ředitel ZZS Ústeckého kraje Ilja Deyl.

V průběhu jednání se přítomní domluvili na následujících krocích:

1. Petice občanů Varnsdorfu bude v kopii odeslána spolu se žádostí o řešení možného zajištění stanoviště ZZS ve Varnsdorfu k rukám náměstka hejtmana pro zdravotnictví Stanislava Rybáka.

2. Odbor zdravotnictví KÚ ÚK bude žádost řešit standardními postupy ve spolupráci se ZZS ÚK.

3. Požadavek o zřízení výjezdové stanice bude promítnut do tzv. plánu plošného pokrytí ÚK zdravotní záchranou službou. V případě, že krajští zastupitelé odhlasují aktualizaci plánu, bude možné stanoviště ve Varnsdorfu v budoucnosti zřídit.

4. V případě odsouhlasení požadavku bude nutné vyřešit několik bodů: místo umístění stanoviště, financování a personální zajištění. Na všech těchto krocích se chce město Varnsdorf aktivně podílet, nabízí proto pomocnou ruku.