Ve Varnsdorfu proběhlo jednání zástupců samospráv Šluknovského výběžku ve věci zdravotní péče

Ve Varnsdorfu proběhlo jednání zástupců samospráv Šluknovského výběžku ve věci zdravotní péče

21. 1. 2020 - +DiS. Tomáš Secký
V pondělí 20. ledna proběhlo v kanceláři starosty města Varnsdorf jednání zástupců samospráv Šluknovského výběžku ve věci strategie postupu při řešení zajištění zdravotní péče.

Přítomni byli také Václav Jára za Nemocnici Varnsdorf, Darek Šváb, zastupující insolvenční správkyni Lužické nemocnice v Rumburku a senátor Zbyněk Linhart.

Všichni přítomní, především pak nové vedení města Varnsdorf, byli seznámeni s novými informacemi ohledně Lužické nemocnice v Rumburku, které zazněly 14. ledna během zasedání pracovní skupiny na krajském úřadě, a to:

  • Provoz Lužické nemocnice v Rumburku je zajištěn, s personální situací vypomáhá Krajská zdravotní, a.s.
  • Smlouvy s pojišťovnami jsou nově vylepšené.
  • Záměrem insolvenční správkyně je uspokojit pohledávky věřitelů prodejem zbytného majetku a prodejem nemocnice jako funkčního celku bez dluhů. Ta v současné chvíli pracuje na ocenění majetku.
  • Byla posílena Zdravotnická záchranná služba o 2,5 posádky a byl zaveden systém rendez-vous.

Zástupci samospráv poté reagovali na otevřený dopis směřovaný městu Varnsdorf od Krajské zdravotní, a.s., která má zájem obnovit jednání s městem Varnsdorf a místní nemocnicí ohledně otevření, v první etapě, indikačních poraden v oboru gynekologie a chirurgie. Panovala shoda, že Nemocnice Varnsdorf by v žádném případě nenahradila zdravotní péči, kterou poskytuje rumburská nemocnice. Avšak v budoucnu by mohla vhodným způsobem doplnit zdravotnické služby. O tom, zda dojde k obnově jednání či nikoli, rozhodne Rada města Varnsdorf na svém zasedání ve čtvrtek 23. ledna.

Záměrem vedení města Varnsdorf je však připojit se k ostatním obcím Šluknovského výběžku a vystupovat při řešení zajištění zdravotní péče jednotně.

Přítomni byli: Roland Solloch (starosta Varnsdorfu), Jiří Sucharda (místostarosta Varnsdorfu), Ladislava Křížová (místostarostka Varnsdorfu), Pavel Svoboda (starosta Lipové), Robert Holec (starosta Dolní Poustevny), Eva Džumanová (starostka Šluknova), František Moravec (starosta Starých Křečan), Jan Kolář (starosta Krásné Lípy), Lumír Kus (starosta Rumburku), Zbyněk Linhart (senátor za obvod Děčín), Václav Jára (ředitel Nemocnice Varnsdorf), Darek Šváb (zástupce insolvenční správkyně Lužické nemocnice v Rumburku). Omluven byl Roman Forfera (starosta Rybniště).

Fotogalerie