Varnsdorf spouští participativní rozpočet, veřejnost může posílat své návrhy

Varnsdorf spouští participativní rozpočet, veřejnost může posílat své návrhy

25. 1. 2024 - Tomáš Secký, DiS.
Pro lepší Varnsdorf! Tak zní název pro participativní rozpočet města, o kterém rozhodli občané prostřednictvím hlasování v anketě na konci minulého roku. Máte nápad, jak vylepšit nebo opravit veřejné prostory? Navrhněte svůj projekt!

Stále větší množství měst a obcí se přiklání k tomu, aby občané rozhodovali o tom, kam půjdou veřejné prostředky. Slouží k tomu třeba participativní rozpočet, díky kterému se mohou místní podílet na rozvoji obce. První ročník startuje i ve Varnsdorfu, město na projekty uvolní jeden milion korun.

„Participativní rozpočet je skvělý nástroj, pomocí kterého rozhodujete o tom, jak radnice naloží s částí svých peněz. Každý může navrhnout projekt, který zútulní naše město nebo vylepší kvalitu života místní komunitě. Zapojte se a vylepšete své okolí,“ nabádá občany starosta města Jan Šimek.

Jaké nápady lze podat? Návrh musí mít přínos pro město i jeho občany. Může se tedy jednat o úpravu veřejného prostranství nebo veřejné budovy anebo dočasnou akci pro veřejnost. Realizace návrhu musí být v kompetenci města a na jeho pozemcích. Návrh nesmí být v rozporu se strategickým a územním plánem, koncepčními dokumenty nebo plánovanými investičními akcemi města. Návrh musí být realizovatelný během dvou let od ukončení hlasování a udržitelný po dobu pěti let. Celkově se na rok 2024 rozdělí jeden milion korun, jednotlivé návrhy mohou mít rozsah od 30 do 500 tisíc korun. Odhad nákladů provedou pracovníci městského úřadu. Pokud náklady překročí limit, kontaktují navrhovatele a pokusí se domluvit úpravu návrhu.

„Došlé návrhy budou soutěžit o podporu veřejnosti. Svými hlasy veřejnost rozhodne o tom, které projekty radnice následně zrealizuje. Nicméně ani nápady, které nedostanou dostatek hlasů, nezahodíme do koše. Některé z návrhů mohou být realizovány i na základě diskuze v radě a zastupitelstvu města,“ vysvětluje starosta. Návrhy lze podávat do 31. března 2024 elektronicky přes web www.prolepsivarnsdorf.cz nebo osobně na podatelně městského úřadu na nám. E. Beneše 470.

Pokud potřebujete poradit nebo konzultovat svůj návrh, pište na e-mail: participak@varnsdorf.cz či kontaktujte telefonicky Evu Kunčarovou, tel.: 417 545 189. Podrobnější informace na www.prolepsivarnsdorf.cz.