Varnsdorf povede Ing. Stanislav Horáček

Varnsdorf povede Ing. Stanislav Horáček

2. 11. 2018 - +DiS. Tomáš Secký
Město Varnsdorf již zná jméno starosty pro další volební období. Tím byl zvolen Stanislav Horáček, který kandidoval za hnutí ANO 2011. Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města byli zvoleni také místostarostové a sedmičlenná Rada města.

Ustavující zasedání zastupitelstva netáhlo. Do sálu restaurace Střelnice přišlo pouze devět lidí. Po složení slibu navíc zasedání opustila opoziční zastupitelka Lenka Lanková (Juricová) a volby starosty a dalších členů do vedení města se nezúčastnila.

Stanislav Horáček povede Varnsdorf také v následujícím volebním období. Důvěru mu při volbách projevili jak občané, když obdržel nejvyšší počet hlasů (2 059), tak přítomní zastupitelé a starostou byl zvolen devatenácti hlasy. Stejným počtem hlasů byli zvoleni také první místostarosta Josef Hambálek a druhý místostarosta Roland Solloch. Zastupitelé volili také radní. Starostu a místostarosty tak v radě doplní Josef Šusta, Jindřich Šmíd, Václav Jára a Marian Čapek.