Varnsdorf pořádá veřejnou diskuzi na téma: Zařízení pro energetické využití odpadů

Varnsdorf pořádá veřejnou diskuzi na téma: Zařízení pro energetické využití odpadů

Město Varnsdorf ve spolupráci s Teplárnou Varnsdorf a. s. pořádá v úterý 21. září 2021 od 16.00 hodin v sálu Lidové zahrady Varnsdorf veřejnou diskuzi na téma ZEVO – zařízení pro energetické využití odpadů.

Po roce 2030 nebude podle legislativy ukládání odpadu na skládky možné. Města tak musí řešit, jak budou s odpadem do budoucna nakládat. Jednou z variant je zařízení pro energetické využití odpadů, které by mohlo být napojeno na centrální rozvod tepla, jehož vlastníkem je město. V tomto směru by tak Varnsdorf ušetřil za vytápění objektů napojených na horkovod. Zatímco běžná spalovna slouží pouze k likvidaci odpadů, v ZEVO dochází k výrobě tepelné a elektrické energie.

Pro ZEVO navíc platí velmi přísná evropská i česká legislativa, která povoluje jen minimální hodnoty emisí do životního prostředí. V porovnání s klasickými zdroji jsou ZEVO k lidskému zdraví a životnímu prostředí mnohem šetrnější. Energetické využití odpadů v žádném případě nekonkuruje třídění a recyklaci, naopak je přirozeně doplňuje. Zpracovává totiž tzv. zbytkový odpad, který zůstává po oddělení využitelných a nebezpečných složek z komunálního odpadu.

Veřejná diskuze zaměřená na jednu z variant, jak nakládat po roce 2030 s odpady, proběhne v úterý 21. září 2021 od 16.00 hodin v sálu Lidové zahrady Varnsdorf (Karlova 702, 407 47 Varnsdorf). Na diskuzi promluví Přemysl Brzák – vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Varnsdorf, Jaroslav Hyžík, který má zkušenosti s řešením problematiky ve Švýcarsku, Pavel Bernát představí zkušenosti z provozu ZEVO v centru Liberce a Pavel Rajtar představí možnost řešení odpadů ve Varnsdorfu.

Prostor bude i pro dotazy týkající se ZEVO. Ty je možné zaslat předem prostřednictvím e-mailu na adresu zevo@varnsdorf.cz nejpozději do čtvrtka 16. září 2021. Následovat bude veřejná diskuze s přítomnými občany.

Návštěvníci veřejné diskuze jsou povinni splňovat platné podmínky Ministerstva zdravotnictví ČR.

Plakát