Varnsdorf má vlastní geoportál. Umožní vyhledat inženýrské sítě nebo rozmístění kontejnerů

Varnsdorf má vlastní geoportál. Umožní vyhledat inženýrské sítě nebo rozmístění kontejnerů

15. 11. 2023 - Tomáš Secký, DiS.
Město v rámci digitalizace služeb spustilo vlastní geoportál. Nachází se na adrese varnsdorf.k5mapserver.cz a uživatelé v něm mohou najít mnoho nových užitečných informací.

Aktuálně goeportál Varnsdorfu nabízí tři okruhy map. Územní plán – tato webová aplikace obsahuje všech 8 výkresů územního plánu (ÚP) města Varnsdorf včetně vektorových ploch zastavěného území. K dispozici jsou také vybrané vrstvy RÚIAN v rámci ORP Varnsdorf (uliční síť, adresní místa, plochy volebních okrsků) a data katastrální mapy (parcely, parcelní čísla, hranice katastrů a obcí) s možností zobrazit dvě různé ortofotomapy.

Katastrální mapa včetně inženýrských sítí – tato mapa obsahuje všechny vrstvy DKM (digitální katastrální mapa) a data inženýrských sítí z ÚAP včetně vedení veřejného osvětlení.

Poslední mapová aplikace je zaměřena na odpadové hospodářství. Aplikace je určena k prohlížení umístění stanovišť kontejnerů tříděného odpadu na území města. Kromě čísla, názvu a polohy obsahuje každé stanoviště také údaje o dostupnosti kontejnerů pro jednotlivé druhy tříděného odpadu.

Geoportál Varnsdorfu se bude do budoucna rozšiřovat. V úvahu připadá například evidence mobiliáře či památková péče a ochrana přírody. Na geoportál se lze dostat také přes odkaz, který je zobrazen na titulní stránce městského webu.