Varnsdorf má nádoby na separaci olejů a tuků

Varnsdorf má nádoby na separaci olejů a tuků

Město rozšiřuje možnosti třídění odpadu. Od března letošního roku se ve městě objevily nové nádoby na oleje. Jsou určeny na ukládání použitých rostlinných olejů z domácností.

Do těchto popelnic patří použité jedlé oleje a tuky z domácnosti například fritovací oleje. Naopak tam nepatří motorové a další oleje, které jsou z důvodu jejich nebezpečných vlastností určeny na sběrný dvůr - například převodové, tlumičové, maziva a kapaliny. Občané musí oleje odkládat do nádob v uzavřených plastových lahvích.

Nádoby jsou umístěny na vybraných stanovištích tříděného odpadu ve městě. Do budoucna se nevylučuje jejich rozšíření i do dalších částí města.

Seznam míst s nádobami na olej

  • v ulici Lesní u trafostanice
  • ve vnitrobloku v ulici Západní v blízkosti dopravního hřiště
  • stanoviště tříděného odpadu mezi ulicemi Kmochova – Pražská (u bývalé burákárny)