Varnsdorf koupí od Správy železnic budovu „starého“ nádraží, zaplatí za ni 3 miliony korun

Varnsdorf koupí od Správy železnic budovu „starého“ nádraží, zaplatí za ni 3 miliony korun

25. 4. 2022 - Tomáš Secký, DiS.
Správa železnic, co by vlastník budovy „starého“ nádraží v ulici Boženy Němcové, nabídla městu odkup jak budovy, tak okolních pozemků.

V současné době je objekt veden jako bytový dům, ve kterém doposud bydleli nájemníci. Budova má také pár let novou střechu, ovšem současný technický stav není ideální. Pro budoucí užívání je tak nutná nákladná rekonstrukce.

„Správa železnic nám budovu včetně pozemků nabízí za částku 3 miliony korun. Komise správy majetku a výstavby a rada města nabídku zvažovali, nakonec zvítězil názor, že je pro město lepší tento objekt vlastnit s tím, že osud budovy bude v rukou města. Město ho může zrekonstruovat a nabídnout další byty k pronájmu. Zároveň koupí chceme zabránit např. obchodu s chudobou,“ okomentovala situaci místostarostka města Ladislava Křížová.

O koupi nakonec rozhodovalo městské zastupitelstvo na svém březnovém zasedání. To se jednohlasně shodlo, že budovu Varnsdorf koupí.

Budova má pro město také historickou hodnotu

V roce 1873 dobudovala a otevřela společnost Jiholužické dráhy železniční spojení z již existující trati v Žitavě do Seifhennersdorfu vedoucí přes Varnsdorf. Protože starší hlavní stanice s názvem Warnsdorf Nordbahn patřila České severní dráze, postavila si Jiholužická dráha zhruba dva kilometry od hlavní stanice svoji vlastní budovu nádraží s názvem Warnsdorf Lausitzer Bahnhof, později Altwarnsdorfer Bahnhof.

Nádraží bylo otevřeno v září roku 1876, kdy do Warnsdorfu přijel saský osobní vlak s hosty. Na základě smlouvy zde jezdily saské vlaky bez celních formalit s tím, že se na nádraží nesmělo nastupovat nebo vystupovat. Na trať byly vypravovány převážně nákladní vlaky s uhlím, případně vlaky smíšené.

Po roce 1918 přebraly správu místních tratí Československé státní dráhy. Úseky k německým hranicím přešly pod správu ČSD až po druhé světové válce.

Pravděpodobně díky špatnému překladu došlo po druhé světové válce ke zkomolení prvorepublikového názvu Nádraží Starý Varnsdorf, a došlo k zažití nového pomístnímu názvu – Varnsdorf Staré nádraží neboli „Starák“.

Fotogalerie