Varnsdorf chce pro městskou policii pořídit mobilní radar

Varnsdorf chce pro městskou policii pořídit mobilní radar

Radnice plánuje ještě v letošním roce nákup mobilního radaru. Měřit s ním budou strážníci městské policie.

Na konci srpna to bude již devatenáct měsíců od doby, kdy byly vypnuty a odinstalovány pronajaté statické radary na třech místech ve Varnsdorfu a na Studánce, kvůli kterým došlo také k výměně vedení města. Radnice nyní plánuje nákup mobilního měřicího zařízení, které budou mít k dispozici strážníci městské policie. „Během července a srpna jsme jednali s několika firmami, které se zabývají mobilními radary. U zařízení jsme porovnávali srovnatelné parametry – váhu, velikost, složitost přípravy měření, ale také složitost celého zařízení včetně doplňkových funkcí jako jsou přenos dat do systému přestupkového řízení či statistika měření,“ řekl místostarosta města Jiří Sucharda.

Jiří Sucharda společně s ředitelem městské police během letních měsíců navštívili několik měst, ve kterých používají mobilní měřicí zařízení. „Na základě získaných informací rozhodne městská rada na zářijovém jednání o nákupu nejvhodnějšího zařízení,“ doplňuje Sucharda.

Měření bude provádět městská policie na předem vybraných a schválených místech. Cílem bude zvýšit bezpečnost občanů a zklidnit dopravní situaci na komunikacích. Radnice s nákupem mobilního zařízení počítala, peníze na něj jsou připraveny v městském rozpočtu pro letošní rok.

Fotogalerie