Varnsdorf bude v roce 2019 hospodařit téměř s 444 miliony

Varnsdorf bude v roce 2019 hospodařit téměř s 444 miliony

24. 1. 2019 - +DiS. Tomáš Secký
Zastupitelstvo města Varnsdorf na svém 3. zasedání dne 24. ledna rozpočet města Varnsdorf pro rok 2019.

Podzim loňského roku se nesl ve znamení sestavování návrhu městského rozpočtu. Vypracování návrhu vycházelo z podkladů a žádostí jednotlivých odborů městského úřadu, vedení města, organizací zřízených městem a dalších příjemců. Radnice také vzala v úvahu podněty obyvatel, které byly navrženy například při setkání jubilantů či během otevřené kanceláře starosty města. Některé z nich do rozpočtu nakonec zapracovala. Zastupitelé navíc absolvovali seminář, na kterém se zhotovila finální podoba návrhu rozpočtu pro rok 2019.

Nejdůležitější bod programu zasedání zastupitelstva však vzrušení mezi obyvateli nepřinesl a do sálu restaurace Střelnice se dostavila pouze hrstka obyvatel. Malou sledovanost zaznamenal také online video přenos, který sledovalo v maximální chvíli pouze patnáct uživatelů.

Město Varnsdorf má na tento rok naplánované výdaje ve výši 443 693 500 korun. Předpokládané příjmy by měly dosáhnout výše 435 024 030 korun. Schodek mezi příjmy a výdaji činí 8 669 470 korun a bude kryt přebytky finančních prostředků z minulých let. Jde o prostředky investičních a neinvestičních dotací na akce, které město hradilo ze svého rozpočtu a dotační prostředky obdrželo až na konci minulého roku, případně finanční prostředky akcí, které započaly a jejich realizace pokračuje v roce letošním.

Na opravy a nové komunikací se v rozpočtu počítá s částkou téměř devět milionů korun, dalších šest milionů je vyčleněno na chodníky. Oprav se dočkají také některá stávající parkoviště, například v ulici Kostelní nebo před budovou divadla. Miliony korun jsou vyčleněny na další etapu výměny veřejného osvětlení. Do školských budov se plánuje investovat zhruba patnáct milionů korun. S investicemi se počítá také do kultury. Na vyhlídku Hrádek je v rozpočtu připraveno čtrnáct milionů korun na obnovu prostor restaurace. Pokračovat se bude také v záchraně Červeného kostela. Další etapou revitalizace projde i hřbitov. Je tak jasné, že letošní rok bude velmi bohatý na investice. Detailní rozpis rozpočtu je k nahlédnutí zde.

Pro přijetí návrhu rozpočtu pro rok 2019 bylo sedmnáct z dvaceti přítomných zastupitelů. Jedna zastupitelka byla proti, další dva se zdrželi, jedna zastupitelka byla omluvena.