Vánoční slovo starosty města Varnsdorf

Vánoční slovo starosty města Varnsdorf

21. 12. 2018 - +DiS. Tomáš Secký
Vánoční slovo starosty města Varnsdorf Ing. Stanislava Horáčka.

Vážení spoluobčané,

dvanáctý měsíc letošního roku se pomalu chýlí ke svému konci, blíží se nejkrásnější svátky v roce, svátky vánoční. Již za pár dní usedneme ke svátečně prostřenému stolu se svými nejbližšími a celý dům či byt naplní vůně jehličí, napečeného cukroví a svařeného vína. Následné bujaré veselí provázející loučení se starým a vítání nového roku je už jen pouhé vyvrcholení adventu a vánočních svátků.

S končícím rokem nastává čas bilancování. Hodnotíme, co se nám podařilo, nebo kde nás naopak tlačí bota a co bychom mohli zlepšit. Letošní rok byl opět z hlediska investic velmi bohatý. Namátkou mohu zmínit zahájení prací v Nemocnici Varnsdorf, kde vzniká nový gastroprovoz, rekonstrukcí prošlo zdravotní středisko v Lesní ulici. Další etapou revitalizace prošel místní hřbitov, přes tři miliony korun jsme investovali do záchrany Červeného kostela. V areálu sportovní haly jsme vybudovali kurty na plážový volejbal a multifunkční hřiště pro různé sporty. Opravili jsme také několik kilometrů silnic a chodníků včetně veřejného osvětlení. Největší akcí je však rekonstrukce autobusového nádraží, která míří do finále.

Nesmím opomenout kulturní akce. Letos jsme si připomněli 150 let od povýšení Varnsdorfu na město a podle toho vypadaly i slavnosti. Vystoupila tu Ewa Farna, Pekař nebo Support Lesbiens. Proběhlo tradiční pálení čarodějnic, masopust, Sportovec roku a čeká nás ještě Silvestrovský běh, na který vás srdečně všechny zvu. Zároveň bych rád poděkoval všem za spolupráci v letošním roce.

Vánoční svátky jsou ale především svátky klidu a určité naděje, a proto mi, prosím, dovolte, abych vám všem popřál příjemné prožití svátků vánočních, mnoho pohody, spokojenosti v novém roce a pevné zdraví.

Váš starosta města Varnsdorf,
Ing. Stanislav Horáček