Vánoční slovo starosty města Rolanda Sollocha

Vánoční slovo starosty města Rolanda Sollocha

23. 12. 2020 - +DiS. Tomáš Secký
Vážení a milí spoluobčané, rok 2020 se pomalu chýlí ke svému konci a poslední krásné dny jsou přímým opakem toho, co se již řadu měsíců odehrává v našich životech.

Zažili jsme nelehký rok, jeden z nejtěžších v naší novodobé historii. Kromě ohrožení zdraví a propadu ekonomiky nám rok 2020 přinesl i zásadní omezení našich každodenních zvyků, sociální vazeb, společenských událostí a blízkého kontaktu s našimi nejbližšími. Postupně si zvykáme na nové podmínky, doteky a pozdravy nahrazujeme novými gesty, rekvalifikujeme se na jiné pracovní pozice, téměř jsme přestali cestovat a častěji chodíme na procházky po našem okolí. Školáci si již zvykli na vyučování přes monitor počítače, senioři se naučili používat videohovor ke komunikaci s rodinou a firmy poslaly zaměstnance pracovat z domova. Nákupy, přísun informací i zábava se přesunuly na internet a tempo postupné digitalizace se zrychlilo. Nicméně společně s ním se zrychluje i naše chápání toho, co je pro naše životy nejdůležitější: rodina, přátelé, příroda kolem nás, pospolitost, víra, kultura, svoboda a další.

Krizím se nedá jednoduše vyhnout, jsou nedílnou součástí našich životů. Nejdůležitější pro nás má být ale schopnost se z krize poučit a nebát se svůj styl života změnit. Možná právě teď se kvalita života stane důležitější než postavení ve společnosti a čas s trávený s naší rodinou a nejbližšími nás bude naplňovat více než výše příjmu.

Když je řeč právě o příjmech, tak i naše město postihne v důsledku schválení daňového balíčku finanční propad. Jak bude velký, to ještě pořad netušíme. V rámci nového rozpočtu města, který v těchto dnech připravujeme, musíme být obezřetní a možná i trochu skromnější. Věřím ale, že chystané větší a finančně náročnější investice, jako například dokončení rekonstrukce Hrádku, nový sběrný dvůr, postupné zateplování panelových domů, rekonstrukce Červeného kostela, postupná výměna veřejného osvětlení ve městě, projekt „nového“ náměstí či výstavbu nové mateřské školy apod., finančně zvládneme a že zastupitelé na lednovém zasedání zastupitelstva předložený rozpočet schválí.

Jsou před námi Vánoce, symbol světla a naděje. Poprvé za dlouhou dobu zřejmě bez honby za dárky v přeplněných nákupních centrech, skromnější, ale možná o to osobnější a pravdivější. Přeji Vám krásný a požehnaný vánoční čas a vše jen dobré v novém roce 2021.

Váš starosta,
Roland Solloch