Vánoční slovo starosty města Jana Šimka

Vánoční slovo starosty města Jana Šimka

23. 12. 2023 - Tomáš Secký, DiS.
Vážení občané, velmi si vážím výsady sdílet s Vámi tyto řádky.

Vánoce jsou a obzvlášť v dětství byly pro mne časem vymykajícím se všem ostatním svátkům, časem až kouzelně krásným. Nikdy jsem to nedokázal přesně definovat, ale jako bych přes ten předvánoční shon a radost z několika dnů zimních prázdnin a dárků cítil ve vzduchu ještě něco nadpřirozeného, jako by sám Bůh se mnou chtěl trávit čas a ukázat mi Jeho lásku. Vidím v tom, že my lidé v hloubi srdce toužíme po krásných, řekl bych až nadpřirozeně posvátných prožitcích prostupující naše nitro. A právě o Vánocích se nám toho dostává více než kdy jindy.

Kdysi jsem četl o jedné anketě, ve které byli osloveni staří lidé, jejichž životní pouť se chýlila ke konci. Byli dotázáni, co by ve svém životě udělali jinak, kdyby se mohli vrátit zpět do svého mládí. Dvě odpovědi kupodivu zazněly u většiny z nich. Jednou odpovědí bylo plnit si své sny, nečekat pasivně, nežít ve stereotypu a pasivitě, nýbrž více riskovat, zkrátka jít naproti svému osudu. Druhou společnou odpovědí bylo trávit méně času zdánlivými povinnostmi a více času být se svými blízkými, s rodinou, s přáteli. 

Proto bych Vám chtěl popřát, aby se Vám splnily Vaše sny a měli jste hodně odvahy a rozhodnosti si pro ně jít. Přeji Vám, abyste v duchu přísloví “Neodpírej dobro těm, kterým náleží, když je ve tvé moci ho prokázat.” si byli vzájemnou oporou. 

Při dávání dárků si připomeňme, že ty nejvzácnější dary nejsou materiální. Jsou to láska, porozumění, trpělivost a čas, který si věnujeme navzájem. Také si přeji, abyste si vychutnali atmosféru vánočních svátků a spočinuli v klidu a pohodě a načerpali nových sil.

Dovolte mi vyjádřit vděk všem dobrovolníkům, kteří pomáhají našemu městu být lepším místem, a všem, kteří pracují i během svátků, aby zajistili naši bezpečnost a pohodu. Buďme spolu v těchto svátečních dnech a ať je naše město ještě silnější a jednotnější.

Přeji Vám krásné Vánoce a mnoho Božího požehnání do roku 2024.

Váš starosta
 Jan Šimek