Ústavní soud zrušil část vyhlášky, nikoho neomezujeme, tvrdí radnice

Ústavní soud zrušil část vyhlášky, nikoho neomezujeme, tvrdí radnice

21. 7. 2017 - +DiS. Tomáš Secký
Ústavní soud před pár dny zrušil části obecně závazných vyhlášek dvou severočeských měst Varnsdorfu a Litvínova zakazující sezení na stavebních částech a zařízeních, které k takovému účelu nejsou určeny.

Ústavní soud tak vyhověl návrhům Anny Šabatové, veřejné ochránkyně práv, podle které obě města omezovala práva občanů. Dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů se tak ruší ustanovení čl. 2 písm. c) a čl. 5 obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města, kterou Zastupitelstvo města Varnsdorf přijalo na zasedání 21. června 2012.

„Vyhlášky Varnsdorfu a Litvínova vlastně považují každého, kdo sedí venku jinde než na lavičce, už dopředu za vandala. To je absurdní a nepřiměřené. Sezení kdekoli není samo o sobě škodlivou činností a k vandalismu vůbec vést nemusí,“ vysvětluje ochránkyně svůj pohled na vyhlášky. S tímto názorem se však neztotožňuje vedení radnice. Vyhláška zcela naplňovala představy vedení města i občanů, od kterých přicházely podněty k řešení veřejného pořádku, především z vyloučených lokalit.

"Je to hysterie, honba médií za dobře prodejnou zprávou. Vyhláška má jen jednu a půl strany A4 a kdo se obtěžuje si ji přečíst, dozví se, že text neobsahuje nic o zákazu sezení na zemi. Vyhláška pouze usměrňuje určitou normu chování v některých přesně určených částech města, kde opakovaně docházelo k nadměrnému hluku, nepořádku a pití alkoholu. Tam, kde jsou soustředěni obyvatelé, kteří neznají základní normy slušného chování, je taková vyhláška nezbytností. Cílem v žádném případě nebylo omezení práv slušných občanů. Město se k regulaci rozhodlo po opakovaných stížnostech těch občanů, kteří tímto jednáním byli obtěžováni. Svoboda a právo jednoho přece končí tam, kde začíná svoboda a právo druhého. Velká část obyvatel města si stěžovala, že se přes posedávající sousedy na schodišti nemohou skoro dostat domů a obtěžuje je nadměrný hluk. Problémoví obyvatelé také často posedávali na zídkách u zahrádek starousedlíků, okopávali je a tím je ničili. Za sezení na zemi nikoho nepokutujeme. Rozhodnutí Ústavního soudu považuji za šokující," říká místostarosta a ředitel městské policie Josef Hambálek.

Na stranu obou měst se postavilo také několik Ústavních soudců. Jedním z nich byl také prof. JUDr. Josef Fiala, Csc, který respektuje postavení obce a znalost prostředí. "Ústavní soud měl respektovat postavení obcí (jako samosprávných subjektů) a jejich znalost místního prostředí, tj. prostředí, v němž se mohou vyskytovat různé jevy, které (na rozdíl od jiných teorií) svojí intenzitou a kvantitou jsou způsobilé narušit veřejný pořádek a tím i kvalitu života místních obyvatel," zastává názor Fiala.

"Zrušení napadených ustanovení vyhlášek města Litvínova a města Varnsdorfu považuji za arbitrární rozhodnutí, rozhodnutí bez adekvátního respektu k samostatné působnosti obcí při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku,“ dodává soudce.

Vedení města mělo navíc snahu ochránkyni Šabatové ukázat a vysvětlit, čeho se vyhláška týká. Na výzvy starosty města Varnsdorf však nereagovala. "Když budeme používat selský zdravý rozum, tak na takovéto vyhlášce není nic, co by omezovalo kohokoliv na svých právech. Když si pozvete návštěvu domů, tak je posadíte na židli nebo do křesla a nenecháte je sedět na odpadkovém koši nebo květináči. Paní Šabatová a soudci ÚS rozhodují bez znalostí situace jen od stolu. Osobně jsem paní ombudsmanku zval několikrát na návštěvu Varnsdorfu, nabízel jí bezplatný pobyt i kancelář zde, aby mohla reálně posoudit situaci. Vše bez odezvy," komentuje nález starosta města Stanislav Horáček.

I přesto, že Ústavní soud zrušil části vyhlášky, je důležité podotknout, že je stále platná a občané města se ji musí i nadále řídit.

Tomáš Secký