Telefonický průzkum k větrným elektrárnám

Telefonický průzkum k větrným elektrárnám

13. 3. 2007 - Jiří Sucharda
Společnost M3V z Prahy, která má zájem ve Varnsdorfu postavit tři větrné elektrárny na Špičáku, požádala průzkumnou společnost RCA Research, aby v termínu od 10. – 13.3.2007 provedla u občanů města Varnsdorf (bez okolních obcí) cca 400 náhodných rozhovorů – dotazování.

Z tohoto průzkumu bude později vyhotovena analytická zpráva, kterou bude mít firma koncem měsíce března k dispozici. Rozhovor byl veden formou telefonického dotazování v délce asi pěti minut a obsahoval osm otázek, z nichž první dvě se týkaly vztahu účastníka rozhovoru k výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů, další dvě se týkaly případné stavby větrných elektráren v lokalitě Špičák a zbytek tvořil součást demografie osloveného vzorku (pohlaví, věková skupina, vzdělání a výdělečný stav). Jelikož jsme se s podobným výzkumem v souvislosti s plánovanou výstavbou ještě nesetkali, někteří z oslovených se dotazníku zalekli a kontaktovali pracovníky městského úřadu, zda se nejedná o nějaké podvodné jednání. Jednatel firmy M3V nás však ještě během víkendu ujistil, že se skutečně jedná o studii, kterou si u dotčené firmy zadaly. Škoda jen, že se o tomto výzkumu nedozvěděli obyvatelé prostřednictvím městských informačních médií dříve, mohla odpadnout prvotní nejistota a výzkum mohl být třeba zajímavější.

Seznam otázek a připravených odpovědí, které byly položeny najdete zde:

1. Jaký je Váš vztah k výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů?

1 Kladný
2 Ani kladný ani záporný
3 Záporný

2. Pokud byste měl(a) k dispozici volné finanční prostředky, investoval(a) byste jejich část do výstavby větrné elektrárny, která je jedním z možných obnovitelných zdrojů energie?

1 Ano
2 Ne
9 Neví, bez odpovědi

3. Jak byste ohodnotil(a) umístění a vzhled VE v krajině na stupnici 1-5, kde 1 znamená „velmi se mi líbí“ a 5 „velmi se mi nelíbí“.

1 Velmi líbí
2
3
4
5 Velmi nelíbí
9 Neví, bez odpovědi

4. Podpořili byste výstavbu větrných elektráren v lokalitě Varnsdorf-Špičák při splnění všech podmínek daných investorovi M3V a.s., např. vliv na ŽP, dodržení podmínek stavební činnosti a jejich ukončení apod.

1 Určitě ano
2 Spíše ano
3 Spíše ne
4 Určitě ne

Demografie

S1. Pohlaví

1 Muž
2 Žena

S2. Můžu se zeptat, kolik Vám je let?

1 18-24
2 25-34
3 35-44
4 45-54
5 55-64
6 65+
9 Odmítl, bez odpovědi

S3. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

1 Základní
2 Střední bez maturity
3 Střední s maturitou
4 Vysokoškolské
9 Odmítl, bez odpovědi

S4. Jaký je Váš výdělečný stav?

1 Svobodné povolání
2 Duševně pracující
3 Manuálně pracující
4 V domácnosti
5 Nezaměstnaný(á)
6 Důchodce
7 V přípravě na povolání
9 Jiný, odmítl(a), neví

JS

Diskusní fórum bylo uzavřeno, už není možné přidávat příspěvky!
 
Diskusní fórum
Autor Předmět Datum
ondřej louka
hmmm
13. 3. 2007 18:29
Lukáš Kohout
Re: hmmm
15. 3. 2007 1:18
louka ondřej
Re: hmmm
15. 3. 2007 8:43
Lukáš Kohout
to musejí být lobčané rádi
13. 3. 2007 22:36
Michalek
Re: to musejí být lobčané rádi
13. 3. 2007 23:35
Lukáš Kohout
Re: to musejí být lobčané rádi
14. 3. 2007 0:37
Franta Flinta
Re: to musejí být lobčané rádi
14. 3. 2007 0:55
Lukáš Kohout
Re: to musejí být lobčané rádi
14. 3. 2007 12:14
Franta Flinta
Re: to musejí být lobčané rádi
14. 3. 2007 13:20
Jiří Sucharda
k tematu
14. 3. 2007 13:22
louka ondřej
Re: k tematu
14. 3. 2007 18:00
fabio
telefon
15. 3. 2007 10:13
Lukáš Kohout
Re: telefon
15. 3. 2007 12:52
Vypsat vše