SVS zahájila rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Chmelařské a Železné ulici

SVS zahájila rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Chmelařské a Železné ulici

18. 3. 2024 - Tomáš Secký, DiS.
Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila začátkem března další plánovanou investiční akci ve Varnsdorfu. Provede rekonstrukci zkorodovaného vodovodu a popraskané kanalizace v ulicích Chmelařská a Železná. Stavba je koordinována se společností ČEZ, která plánuje svoji investiční akci v rámci unifikace napětí.

Rekonstrukční práce v Chmelařské ulici se týkají dožilého litinového vodovodního potrubí, které bylo uvedeno do provozu již v roce 1898. Je tedy staré téměř sto třicet let. Vodovod je inkrustován a zkorodován. V té samé ulici se nachází také kanalizační řád, který byl uveden do provozu jen o rok později, tedy v roce 1899. Kanalizace vykazuje kaverny, korozi, nevhodně napojené přípojky, praskliny či netěsnosti ve spojích. Šachty mají navíc nedostatečný profil, stupadla jsou zkorodována nebo zcela chybí.

V Železné ulici se nachází taktéž litinový vodovodní řad, který vykazuje inkrustaci. Do provozu byl uveden v roce 1898. Dále se stavební práce dotknou také kanalizační stoky z roku 1990. I tady je problém s netěsností spojů či prasklinami.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí společnosti ČEZ se SVS rozhodla pro provedení rekonstrukce kanalizace v celkové délce 424 metrů a vodovodu v celkové délce 371 metrů. Rekonstrukce vodovodu bude realizována z potrubí PE 100 RC DN/OD 90. Do nových vodovodních řadů budou přepojeny všechny nalezené funkční přípojky. Kanalizace bude tvořena z potrubí KTH DN/OD 300 mm. Součástí rekonstrukce je i rekonstrukce revizních šachet kanalizace. Do nových kanalizačních řadů budou přepojeny všechny nalezené funkční přípojky. Práce budou probíhat z velké části ve výkopu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem. Stavba svou činností dočasně omezí průjezd dotčenými ulicemi. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním 5. března 2024, podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 5. října 2024. Práce vyjdou na necelých deset milionů korun bez DPH.

Jde o jednu ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2024 naplánovala SVS celkem 19 staveb v celkovém objemu 184,5 mil. korun bez DPH.