Strukturální šetření v zemědělství

Strukturální šetření v zemědělství

5. 9. 2005 - +DiS. Jan Louka
V období od 1. září do 31. října 2005 bude probíhat na území ČR "Strukturální šetření v zemědělství". Šetření proběhne u cca 70 % evidovaných zemědělců, ve 4.358 obcích republiky.

V období od 1. září do 31. října 2005 bude probíhat na území ČR "Strukturální šetření v zemědělství". Šetření proběhne u cca 70 % evidovaných zemědělců, ve 4.358 obcích republiky a vztahuje se především na:

-         1 ha obhospodařované zemědělské půdy vlastní nebo pronajaté,

-         1.500 m2 intenzivních plodin (sady, zelenina, květiny),

-         1.000 m2 vinic,

-         300 m2 skleníků a pařenišť,

-         chov 1 kusu skotu,

-         chov 2 kusů prasat,

-         chov 4 kusů ovcí a koz,

-         chov 50 kusů drůbeže,

-         chov 100 kusů králíků nebo jiných kožešinových zvířat.

 

Šetření bude prováděno dvojím způsobem. Podnikatelské subjekty s velkým rozsahem zemědělské produkce podléhají plošnému zjišťování a výkaz jim bude zaslán poštou. Menší hospodářství budou šetřena ve vybraných obcích pomocí školených tazatelů (externími pracovníky ČSÚ).