Starosta předal laboratoři v Rumburku nový počítač

Starosta předal laboratoři v Rumburku nový počítač

10. 6. 2020 - +DiS. Tomáš Secký
Starosta města Roland Solloch předal ve středu 10. června nový počítač laboratoři klinické biochemie a hematologie v Lužické nemocnici v Rumburku.

Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH) v Rumburku spadá spolu s dalšími diagnostickými obory do tzv. nemocničního komplementu. Tvoří společné laboratorní zázemí a vybavení v nemocnici, kde provádí vyšetření biologického materiálu zajišťující zdravotní péči v oborech klinická biochemie, hematologie a transfuzní služba, imunologie, mikrobiologie, toxikologie a vyšetření spermiogramů z odbornosti sexuologie. Jedná se o základní i specializovaná vyšetření těchto odborností.

Provádí rutinní i speciální vyšetření z plné krve, séra, plazmy, moče, nejen pro pacienty rumburské nemocnice, ale i pro pacienty soukromých lékařů z Rumburku, Varnsdorfu a okolí. Zajišťuje navíc nepřetržitý provoz a konzultační služby pro lékaře.

Většina lékařů z Varnsdorfu včetně místní nemocnice posílá vzorky krve právě tam. I proto se vedení města Varnsdorf, po předchozí žádosti a osobní schůzce s doktorkou Marií Pechovou, vedoucí oddělení OKBH, rozhodlo podpořit toto oddělení novým osobním počítačem na zpracování dat v hodnotě 35 tisíc korun bez DPH. „Jsme strašně vděční, vážíme si toho, děkujeme,“ jásala Pechová během předání. Počítač osobně předal starosta města Roland Solloch v prostorách laboratoře v Lužické nemocnici v Rumburku.