Stará okna za nová

Stará okna za nová

25. 1. 2006 - +DiS. Jan Louka
Slavnostní zakončení projektu CBS PHARE s názvem“ Zlepšení podmínek pro výuku rekonstrukcí topení a výměnou stávajících oken za plastová „ se konalo v prostoru Střední školy služeb a cestovního ruchu Varnsdorf.

Poskytovatel grantu bylo Ministerstvo pro místní rozvoj, projekt trval deset měsíců včetně přípravy a výsledkem je výměna 242 kusů 80 let starých oken během 92 dnů a zároveň výměna topných konvektorů. Akce byla financována z 75 % z EU ve výši 179 834 EUR a z 25% Krajským úřadem a to ve výši 2 463 131 Kč. Další dominantní budova našeho města tak doznala výrazné změny a přínosem je samozřejmě značná tepelná úspora. Poděkování ředitele školy Ing. Jakubce patřilo celému kolektivu pracovníků školy za trpělivost a toleranci a hlavně firmě Samat, která jako dodavatel splnila akci na výbornou i přes náročné zpracování projektové dokumentace.
rm

 Oficiálního předání akce se účastnili i zástupci Města
Varnsdorf,  místostarostové Mgr. Vajsová a Sucharda,  foto rm

 

 Slavnostního přestřižení pásky se ujal poslanec Vladimír
Reiber, foto rm