Stanovisko města Varnsdorf k rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ve věci smluv o pronájmu měřících zařízení

Stanovisko města Varnsdorf k rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ve věci smluv o pronájmu měřících zařízení

13. 7. 2020 - +DiS. Tomáš Secký
Krajský soud v Ústí nad Labem zrušil dvě usnesení rady města, podle nichž bývalé vedení Varnsdorfu uzavřelo smlouvy na měření rychlosti se společností Water Solar Technology.

V reakci na četné dotazy veřejnosti vydává město Varnsdorf stanovisko k výsledku soudního řízení, které bylo vedeno před Krajským soudem v Ústí nad Labem ve věci zákonnosti usnesení Rady města Varnsdorf týkající se smluv o pronájmu měřících zařízení se společností Water Solar Technology. Žalobu proti městu Varnsdorf podalo Ministerstvo vnitra v rámci své dozorovací pravomoci v intencích zákona obcích.

V pátek 10. července 2020 došlo k vyhlášení rozhodnutí, kterým správní soud rozhodl, že usnesení Rady města Varnsdorf byla nezákonná.

Město Varnsdorf v tuto chvíli čeká na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí soudu, k čemuž má správní soud zákonem stanovenou lhůtu. Následně ve spolupráci s právními zástupci rozhodne o případném podání kasační stížnosti, a to po prostudování obsahu rozsudku. O kasační stížnosti by případně rozhodoval Nejvyšší správní soud. Stejně tak město projedná požadavky na vrácení uhrazených pokut za překročení rychlosti, a to v návaznosti na své rozhodnutí, které přijme, jak je uvedeno výše.