Spodní část Karlovy ulice dostala asfaltový povrch, pokračují práce na chodnících

Spodní část Karlovy ulice dostala asfaltový povrch, pokračují práce na chodnících

23. 8. 2021 - Tomáš Secký, DiS.
Začátkem června začaly stavební práce na druhé etapě kompletní rekonstrukce spodní části Karlovy ulice. Úsek nyní dostal nový asfaltový povrch, pokračuje se pracemi na chodnících.

Stavební sezóna je v plném proudu a rušno je také ve spodní části Karlovy ulice. Kompletní rekonstrukcí tam prochází pět set metrů dlouhý úsek od křižovatky ulic Karlova x Kostelní po železniční viadukt v křižovatce ulic Karlova x Západní, který naváže na již hotový úsek z minulého roku. Společnost Sam silnice a mosty Děčín a.s., jenž zakázku pro Varnsdorf realizuje, v první fázi odstranila starý asfaltový chodník a osadila nové betonové obrubníky. „Celý úsek prošel úpravou. Došlo k zúžení vozovky jako v horní části Karlovy ulice. Tím se zklidní dopravní situace, zvýší bezpečnost chodců a dětí chodících do IZŠ Karlova. Vytvořily se parkovací zálivy a vznikne tam pruh zeleně,“ popsal změny starosta města Roland Solloch.

V druhé polovině srpna došlo v celém úseku k odfrézování starého povrchu komunikace a následně k pokládce nového. Pokládka probíhala v celé šíři komunikace během jednoho dne pomocí tří finišerů najednou. Karlova ulice tak musela být na několik hodin uzavřena.

Stavební práce budou pokračovat na chodnících, které budou ze zámkové dlažby. Investiční akce vyjde městskou kasu na více než pět milionů korun bez DPH. „Prosíme řidiče a obyvatele přilehlých domů o shovívavost během prací. Věříme, že výsledek, stejně jako v prvním úseku, bude stát za to,“ dodal Solloch.

Fotogalerie