Školáci po letních prázdninách znovu usedli do lavic

Školáci po letních prázdninách znovu usedli do lavic

Po letních dvouměsíčních prázdninách se do škol znovu vrátil život. Od časného rána procházely ulicemi děti s aktovkami na zádech, aby v osm hodin nezmeškaly první zvonění.

Žáci všech základních škol se mohli těšit na vylepšené zázemí. Souhrn největších investic je k přečtení na titulní straně tohoto čísla. Úterý 1. září bylo velkým dnem především pro nastupující prvňáčky, kteří vstupují do nové etapy života. Těch do lavic předběžně usedlo 142.

Také letos se v pěti základních školách otevřelo celkem šest prvních tříd. Dvě první třídy byly otevřeny pouze v ZŠ Edisonova, ostatní školy otevřely po jedné třídě. Do přípravné třídy v Interaktivní ZŠ Karlova nastoupilo dětí dvanáct. Do Speciální základní školy a mateřské školy Varnsdorf, jejíž zřizovatelem je Ústecký kraj, nastoupilo do první třídy šest žáků, přípravnou třídu bude navštěvovat dětí jedenáct.

Prvňáčky, jenž byli plni očekávání z prvního školního dne, přišlo do škol osobně přivítat vedení radnice a někteří zastupitelé města. Starosta města Roland Solloch zavítal do ZŠ Náměstí, který žákům popřál hodně štěstí a úspěchů ve studiu. Místostarosta Jiří Sucharda poctil svou návštěvou žáky v IZŠ Karlova, místostarostka a zároveň ředitelka školy Ladislava Křížová přivítala prvňáčky v ZŠ Edisonova. Do ZŠ Východní se dostavil zastupitel města Jan Šišulák, náměstek hejtmana Petr Šmíd navštívil ZŠ Bratislavská.