Seminář pro neziskové organizace

Seminář pro neziskové organizace

21. 9. 2005 - +DiS. Tomáš Secký
Starosta města zve všechny zástupce neziskových organizací na seminář o možnosti získání grantů z EU prostřednictvím Euroregionu Nisa
Vážení přátelé,
 
jak jste byli již informováni pracovnicemi OŠKT MěÚ, město Varnsdorf ve spolupráci s Euroregionem Nisa uspořádalo seminář o získávání finanční podpory z Fondu malých projektů Interreg III A - Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko na rok 2006. Seminář se koná ve čtvrtek dne 6. 10. 2005 od 9:00 hod. ve Studentském centru Střelnice a k účasti jste srdečně zváni. Podrobnější pozvánku obdržíte v příštích dnech také poštou na adresu Vaší organizace.
 
 
S pozdravem
Ing. Josef Poláček v.r.
starosta města