Rozpočet: Varnsdorf bude v roce 2020 hospodařit s 448 miliony

Rozpočet: Varnsdorf bude v roce 2020 hospodařit s 448 miliony

13. 2. 2020 - +DiS. Tomáš Secký
Zastupitelstvo města Varnsdorf na svém 11. zasedání dne 13. února schválilo rozpočet města Varnsdorf pro rok 2020.

Vypracování návrhu rozpočtu vycházelo z podkladů a žádostí jednotlivých odborů městského úřadu, vedení města, organizací zřízených městem a dalších příjemců. Radnice také vzala v úvahu návrhy a podněty obyvatel. Z důvodu změny vedení města Varnsdorf se schvalování městského rozpočtu přesunulo až na únorové zasedání zastupitelstva. Do té doby Varnsdorf hospodařil v rozpočtovém provizoriu.

Město Varnsdorf má na tento rok naplánované výdaje ve výši 448 200 000 korun. Předpokládané příjmy by měly dosáhnout výše 329 723 000 korun. Schodek mezi příjmy a výdaji činí 118 477 000 korun a bude kryt přebytky finančních prostředků z minulých let. Jde o prostředky investičních a neinvestičních dotací na akce, které město hradilo ze svého rozpočtu a dotační prostředky obdrželo až na konci minulého roku, případně finanční prostředky akcí, které započaly a jejich realizace pokračuje v roce letošním.

Na celoplošné a běžné opravy komunikací se v rozpočtu spočítá s dvanácti miliony korun. Dalších šest milionů je připraveno na chodníky. Kompletní rekonstrukci čeká například čtyři sta metrů dlouhý chodník včetně nového přechodu pro chodce v ulici Plzeňská.

Bude se realizovat parkoviště mezi panelovými domy v ulici Východní. Šikmá stání vzniknou v ulici Lesní podél jedné strany travnatého hřiště. Dále se například počítá s rekonstrukcí parkoviště u městského divadla. Jen tyto tři akce vyjdou na šest milionů korun.

Významnou částku v rozpočtu, pětadvacet milionů korun, tvoří realizace sběrného dvora na separovaný odpad, jenž by měl navazovat na areál technických služeb. Stávající prostory technických služeb a sběrného dvora jsou totiž malé a nevyhovující. Po výstavbě sběrného dvora by vedení radnice rádo opravilo areál technických služeb.

Investovat se bude také do sportovních zařízení. Na zimním stadionu se budou přistavovat šatny pro hokejisty včetně nového ozvučení stadionu. Na tuto akci je v rozpočtu počítání s částkou tři a půl milionu korun. Plavecký bazén čeká generální oprava dojezdové vany tobogánu za nerezovou.

Deset milionů korun je vyčleněno na první etapu rekonstrukce Hrádku, kde by měla v letošním roce začít vznikat plnohodnotná restaurace, kterou poté město nabídne k pronájmu.

Školská zařízení čekají velké investice především během letních prázdnin. V MŠ Pražská se budou rekonstruovat sociální zařízení, MŠ T. G. Masaryka se zase dočká nové zahrady. V ZŠ Edisonova projde rekonstrukcí malá tělocvična – nová podlaha, obložení stěn a osvětlení. Největší investici čeká ZŠ Karlova, kde se za patnáct milionů korun bude dělat nová střecha a fasáda budovy.

Nemalé finanční prostředky budou investovány také do zdravotnických zařízení. S téměř osmi miliony korun se počítá pro Nemocnici Varnsdorf. Té se vybuduje nový záložní generátor. Rekonstrukcí projde elektrická rozvodna a bude navýšen příkon. V budově polikliniky proběhne výměna výtahu za téměř jeden a půl milionu korun.

Pro přijetí návrhu rozpočtu pro rok 2020 bylo 16 ze sedmnácti přítomných zastupitelů. Jedna zastupitelka byla proti.