Rozpočet schválen, město bude v roce 2022 hospodařit s půl miliardou

Rozpočet schválen, město bude v roce 2022 hospodařit s půl miliardou

2. 12. 2021 - Tomáš Secký, DiS.
Zastupitelstvo na svém jednadvacátém zasedání schválilo rozpočet pro příští rok. Varnsdorf bude hospodařit s více než 500 miliony korun.

Podzim letošního roku se nesl ve znamení sestavování návrhu městského rozpočtu pro rok 2022. Vypracování návrhu vycházelo z podkladů a žádostí jednotlivých odborů městského úřadu, vedení města, organizací zřízených městem a dalších příjemců. Radnice také vzala v úvahu podněty obyvatel. Již tradičně zastupitelé absolvovali seminář, na kterém se zhotovila finální podoba návrhu rozpočtu.

Schválení rozpočtu předcházela více než dvouhodinová debata mezi zastupiteli. Ti rozpočet schválili až na několikátý pokus po dlouhém dohadovacím řízení a drobných změnách. Varnsdorf má tak na tento rok naplánované výdaje ve výši 505 649 058 korun. Předpokládané příjmy by měly dosáhnout výše 350 029 002 korun. Schodek mezi příjmy a výdaji činí 155 620 056​ korun a bude kryt přebytky finančních prostředků z minulých let.

Pro přijetí návrhu rozpočtu pro rok 2022 bylo 15 ze sedmnácti přítomných zastupitelů. Jedna zastupitelka byla proti, jedna nehlasovala. V minulých letech schvalovali zastupitelé rozpočet vždy v lednu daného roku, město do té doby fungovalo v režimu rozpočtového provizoria. I přesto, že schválení rozpočtu patří mezi nejdůležitější bod jednání, online přenos sledovalo v maximální chvíli pouze pětadvacet uživatelů. Přímo na jednání nebyl z řad veřejnosti nikdo.