Roušky se od 1. září vrací do hromadné dopravy, zdravotních a sociálních služeb a na úřady

Roušky se od 1. září vrací do hromadné dopravy, zdravotních a sociálních služeb a na úřady

31. 8. 2020 - +DiS. Tomáš Secký
Od 1. září budou roušky povinné v zařízeních zdravotních a sociálních služeb, ve veřejné dopravě, na úřadech či ve volebních místnostech.

Výjimky a aktualizovaná opatření naleznete vždy na stránkách Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz.