Reorganizace policejních složek v regionu se nekoná, hlídková služba ve Varnsdorfu zůstane

Reorganizace policejních složek v regionu se nekoná, hlídková služba ve Varnsdorfu zůstane

1. 10. 2019 - +DiS. Tomáš Secký
Stav policejních služeben na Šluknovsku zůstane zachován. Avizovaná reorganizace v problémových oblastech byla, i díky iniciativě vedení varnsdorfské radnice, zastavena.

Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje přehodnotilo svůj původní plán reorganizace policejních služeben na území Šluknovského výběžku. Obvodní oddělení policie Velký Šenov, Šluknov i Oddělení hlídkové služby ve Varnsdorfu, která měla být sloučena či zrušena, tak zůstanou i do budoucna zachována. Velkou měrou k tomu přispěla iniciativa varnsdorfské radnice.

První schůzka se zástupci PČR proběhla v srpnu v kanceláři starosty města za přítomnosti zástupců zdejšího oddělení PČR, hlídkové služby a městské policie. Druhá proběhla v polovině září s podporou Agentury pro sociální začleňování. Tlak na zachování služeben podpořili na žádost vedení města Varnsdorf i někteří poslanci. A iniciativa přinesla ovoce. Ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje plk. Mgr. Jaromír Kníže informoval dopisem starostu Ing. Stanislava Horáčka o zachování hlídkové služby ve Varnsdorfu.