Rekonstrukcí prochází parkoviště před městským divadlem

Rekonstrukcí prochází parkoviště před městským divadlem

29. 7. 2020 - +DiS. Tomáš Secký
Parkoviště před městským divadlem v ulici Partyzánů prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

Před městským divadlem v ulici Partyzánů začala plánovaná rekonstrukce parkoviště, které je v nevyhovujícím stavu. Stávající popraskaný asfaltový povrch plný výtluk bude odstraněn a nahrazen kamennou dlažbou. Plocha parkoviště bude olemována kamennou obrubou.

Součástí oprav je i realizace přístupu do divadla z parkoviště. Ten bude v kombinaci kamenné řezané hladké dlažby (žuly) s kamennou dlažbou tmavě šedého odstínu. V rámci stavebních prací budou také vyměněny tři sloupy veřejného osvětlení.

„Náklady dosáhnou bezmála tří milionů korun bez DPH. Dokončení prací předpokládáme koncem srpna, na rekonstrukci jsme využili letní divadelní přestávku,“ řekl starosta města Roland Solloch.

V návaznosti na zlepšení parkovacích podmínek před divadlem se dále počítá s úpravou ulice Ležácká, která vede kolem parku. Komunikace se stane jednosměrnou a vzniknou v ní podélná parkovací stání.

Nového povrchu se dočkal také chodník v přilehlé Tyršově ulici

V minulých týdnech prošel rekonstrukcí také přes dvě stě metrů dlouhý chodník od křižovatky ulic Partyzánů x Tyršova po křižovatku ulic Tyršova x Poštovní. Akci za 606 tisíc korun bez DPH prováděli Technické služby města Varnsdorf.

Fotogalerie