Rekonstrukce povrchů v ulici Výpadové si vyžádá regulaci dopravy

Rekonstrukce povrchů v ulici Výpadové si vyžádá regulaci dopravy

19. 8. 2019 - Jiří Sucharda
V týdnu od 19. do 23. srpna bude provedena rekonstrukce povrchů komunikace Výpadová v celé její délce,

tedy od penzionu Fontána (křižovatka s ulicí Čelákovická až po její napojení u železničního přejezdu do ulice Plzeňská.

V úterý 20. srpna dojde k úplné uzavírce komunikace, během které dojde k odfrézování cca poloviny stávajících povrchů. Po dokončení frézování bude komunikace opět otevřena.

Ve středu 21. a ve čtvrtek 22. srpna se bude pokládat nový asfaltový povrch.

Na základě dohody s investorem bude v době pokládky pouze částečná uzavírka v šíři jednoho pruhu. Ulice Výpadová je místní komunikace a tudíž její opravu hradí město Varnsdorf ze svého rozpočtu.

Žádáme občany, aby respektovali úplné dopravní značení během uzavírky komunikace a případný nutný průjezd konzultovali s pracovníky stavby dodavatelské firmy S a M silnice a mosty Děčín a.s.. Děkujeme za pochopení.
js