Rekonstrukce inženýrských sítí ztrpčuje lidem život

Rekonstrukce inženýrských sítí ztrpčuje lidem život

8. 8. 2019 - Jiří Sucharda
Již třetím rokem probíhá v lokalitě ulic Žitná, Husova, Kostelní a jejich okolí rekonstrukce inženýrských sítí, což obnáší kompletní výměnu plynového, vodovodního a kanalizačního řádu.

Již třetím rokem probíhá v lokalitě ulic Žitná, Husova, Kostelní a jejich okolí rekonstrukce inženýrských sítí, což obnáší kompletní výměnu plynového, vodovodního a kanalizačního řádu. Akce je rozdělena na několik etap, a na jednotlivých stavbách pracuje několik stavebních firem. Celé to investují a zastřešují distribuční společnosti Innogy pro plyn a SVS pro vodu a kanalizaci.

Hned na začátku čekalo stavaře důležité rozhodnutí. Buď provést celkovou uzavírkou uvedených ulic po celou dobu výstavby (tedy v řádech měsíců), nebo stavby provádět postupně částečnými uzávěrami v návaznosti na postupu prací. Rozhodnutí nakonec padlo na druhou variantu, která je sice pro stavbaře složitější a méně komfortní, ale pro majitele nemovitostí znamená omezení jejich práv pouze na nezbytně dlouhou dobu. Ze zákona je totiž nutné zajistit majitelům pouze pěší přístup k nemovitostem. Po uložení nových sítí tak jsou v dotčených lokalitách realizovány pouze dočasné provizorní povrchy.

Rekonstrukce plynového potrubí byla pro letošní rok ukončena k 30. červnu a dále bude pokračovat až v příštím roce. Probíhat bude opět společně s rekonstrukcí vody a kanalizace v dalších lokalitách.

Po dokončení nejsložitější části letošní opravy v křižovatce u hasičárny (tedy od mostu v Husově ulici po dopravní hřiště, probíhají závěrečné práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici Husova od ulice Západní k ul. Kostelní. Všechny uživatele nemovitostí, ale také řidiče žádáme o shovívavost a především o respektování omezujícího dopravního značení. Neustálým narušováním stavby neukázněnými řidiči, ale také chodci dochází ke zbytečným prostojům a prodlevám v pracích.

Aktuálně žádáme chodce, aby v pracovní době (tedy od 7 do 17 hod.) respektovali uzavření železničního viaduktu na ulici Husova. Tato uzavírka platí do odvolání!

Po dokončení stavebních prací v Husově ulici budou neprodleně zahájeny přípravné páce na realizaci finálních povrchů. Ty budou provedeny v asfaltovém povrchu do 30. září. Kompletní povrchy chodníků v dotčených oblastech budou uloženy do zámkové dlažby v průběhu příštího roku-

V případě jakýchkoliv dotazů, či problémů týkajících se realizace stavby kanalizace se obracejte na stavbyvedoucího pana Pytlíka na tel. 733 702 754.

Ivo Musil (OSMI) a JS